تعبیر خواب فرزند دختر

فرزند دختر

دیدن دختر در خوابتان بیانگر رابطه ی بیداری تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او نمایش می دهد. اگر شما دختر ندارید، نمادی از جنبه ی زنانه ی خودتان است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد چهل
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!