کارآگاه

دیدن کارآگاه در خوابتان بیانگر هیجان و خطر هایی در بخشی از زندگی بیداری تان است. خواب دیدن اینکه شما کارآگاه هستید بیانگر این است که به دنبال توانایی ها و استعداد های نهفته تان هستید. شما ممکن است تلاش کنید که یک مساله را حل کنید و به دنبال حقیقت یک مساله ی آزار دهنده هستید. خواب دیدن اینکه شما توسط یک کارآگاه تعقیب می شوید بیانگر گناه است. شخصیت شما تحت بررسی است و مورد سوال قرار میگیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید