تعبیر خواب بند شلوار

بند شلوار: شلوار دوبنده

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بهترین تلاش خود را می کنید تا خود را در یک موقعیت بالا نگه دارید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد هفده
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!