فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید