تعبیر خواب فرانکشتاین

فرانکشتاین

خواب دیدن اینکه شما فرانکشتاین هستید بیانگر این است که شما توسط جامعه رد می شوید یا زجر داده می شوید. شما حس تنهایی می کنید و اینکه هیچ کس شما را درک نمی کند. تعبیر دیگر این است که ازین می ترسید که نمی دانید چگونه با آن کنار آیید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب مچ پا
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!