فرانکشتاین

خواب دیدن اینکه شما فرانکشتاین هستید بیانگر این است که شما توسط جامعه رد می شوید یا زجر داده می شوید. شما حس تنهایی می کنید و اینکه هیچ کس شما را درک نمی کند. تعبیر دیگر این است که ازین می ترسید که نمی دانید چگونه با آن کنار آیید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید