موش خرما

دیدن موش خرمایی در خواب بیانگر این است که شما به گذشته تان چسبیده اید و باید یاد بگیرید که رهایش کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید