مورچه خوار

دیدن مورچه خوار در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، در زمینه برخی تلاشهایتان با احتیاط پیش بروید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید