گاراژ

خواب دیدن اینکه شما در گاراژ هستید بیانگر یک دوره عدم فعالیت و تنبلی در زندگی تان است. شما حس می کنید که در بدست آوردن اهدافتان، جهت یا راهنمایی ندارید خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را در گاراژ می برید بیانگر امنیت و ثباتی است که در نتیجه دستاورد ها و تلاش هاتان است خواب دیدن اینکه شما در گاراژ را باز می کنید بیانگر این است که شما در مورد یک موضوع، تصمیمی گرفته اید. شما در موردمسیری که می خواهید پی بگیرید تا به فرصت ها و اهدافتان برسید، تصمیم گرفته اید. از طرف دیگر، اگر شما در گاراژ را می بندید، بیانگر این است که شما اهدافتان را به خاطر افراد دور و برتان کنار می گذارید. خواب دیدن اینکه یک خانواده بی خانمان در گاراژ شما زندگی می کنند بیانگر چیزی است که در زندگی تان کم است. شاید شما در مسیر اشتباه قدم گذاشته اید. مسیر فعلی شما، شما را راضی نمی سازد، اهدافتان را برآورده نمی کند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید زیرک تر باشید و از یک موقعیت نامطلوب به بهترین شکل استفاده کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید