خانه

دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می کنید که هر کسی به کار شما سرک می کشد یا در کار شما دخالت می کند

دیدن خانه ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید

خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید

اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می کنید، اما خواب می بینید که تنها زندگی می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید

دیدن یک خانه ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می بینید، بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی های بیداری تان د رمورد شرایط خانه تان است

خواب دیدن خانه ای که از بیرون و یا از طبقه پایین زیبا به نظر می رسد، اما از طبقه بالا تکه تکه می شود، بیانگر این است که شما خیلی نگران ظاهرتان هستید طوری که سلامت ذهنی و عاطفی تان را فراموش کرده اید

خواب دیدن خانه ای که یک سطح(طبقه) پایین میاید، بدون اینکه خراب شود، بیانگر این است که شما احساسات یا افکارتان را سرکوب می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که کسانی که دوستشان دارید را خفه کنید.

خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید

خواب دیدن اینکه شما خانه ای می سازید بیانگر این است که شما نیاز دارید روی برخی از جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن یا بدنتان را بهتر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر طرز فکر بالغ و کامل است

دیدن یک خانه جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به فاز جدید یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. شما از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. اگر شما پشت در قف شده ی خانه بمانید، بیانگر طرد شدن و عدم امنیت است. شما حس می کنید که پشت سر گذاشته شده اید

خواب دیدن اینکه خانه تان خراب و شکسته شده است بیانگر این است که احساس بی حرمتی می کنید. ممکن است به رابطه ی خاص یا موقعیت فعلی در زندگی تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که برخی موارد ناخودآگاه تلاش می کند که خود را به شما بشناساند. جنبه ایی از شما وجود دارد که انکار شده است

خواب دیدن یک خانه خالی از سکنه بیانگر کار های احساسی نا تمام است، مربوط به خانواده دوران کودکی شماست، خویشاوندان مرده، یا خاطرات و احساسات سرکوب شده

خواب دیدن اینکه شما در خانه ی کسی هستید که مرده است، بیانگر این است که شما هنوز مجبورید با مرگشان کنار آیید. شاید حس می کنید که چیزی بوده که می توانسته انجام شود. خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید به خاطراتی بچسبید که با او داشته اید

خواب دیدن اینکه خانه ناپدید شده است بیانگر این است که شما حس می کنید جا پاتان سفت نیست. شما حس می کنید که به خاطر یک فرآیند یا رابطه خاص در زندگی تان، ریشه کن می شوید

خواب دیدن اینکه آب در خانه شما راه میفتد(از سرو روی خانه تان بالا می رود) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له میشوید

خواب دیدن اینکه خانه پا دارد و راه می رود یا شما را تعقیب می کند، به نارضایتی با زندگی بیداری فعلی تان اشاره دارد. شما تمایل دارید که جای دیگری، شروعی تازه داشته باشید

خواب دیدن اینکه خانه پرواز می کند یا شناور می شود، به این معنی است که شما حس می کنید جا پاتان سفت نیست. شاید نیاز دارید که اندکی در روح و روانتان کنکاش کنید. ممکن است به آرمان های بلند اشاره داشته باشد


آشپزخانه

دیدن آشپزخانه در خوابتان بیانگر این است که نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکن است نمادی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که شما با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر این است که آشپزخانه نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.


اتاق

خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید بیانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. خواب ها در مورد اتاق های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته ی ذهن خودآگاه شما و جنبه های مختلف شخصیت شماست. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را میبینید، بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

خواب دیدن اینکه شما یک اتاق جدید را پیدا می کنید یا کشف می کنید بیانگر این است که نقاط قوت جدیدی را توسعه می دهید و نقش های جدیدی را به خود میگیرید. شما ممکن است از نظر احساسی رشد کنید. چیزی که در اتاق کشف شده پیدا می کنید را در نظر گیرید، ممکن است بیانگر خاطرات، ترس های سرکوب شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر این است که این اتاق ها نمادی از مهارت های فراموش شده یا پتانسیل رد شده است.

خواب دیدن اینکه شما در یک اتاق سفید خالی هستید بیانگر شروع تازه است. مثل یک بوم نقاشی سفید است که می خواهید یک زندگی تازه را رویش شروع کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی باشد که تلاش می کنید خود را ایزوله کنید. شما هیچ اثر خارجی ای را نمی خواهید.

خواب دیدن  یک اتاق کثیف یا شلوغ پلوغ به جنبه ای از خودتان اشاره دارد که از آن شرمنده اید و از تاییدش طفره می روید.

خواب دیدن اتاق زرد بیانگر این است که نیاز دارید از ذهنتان استفاده کنید. از نظر ذهنی احساس برانگیختگی می کنید


اتاق خواب

خواب دیدن اینکه شما در اتاق خواب هستید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. بیانگر طبیعت جنسی شما و روابط صمیمی است

خواب دیدن تخت کودکی تان بیانگر موقعیت فعلی شما یا احساساتی است که به دنبال خاطره ای از کودکی تان است که مخفی نگه داشته اید.


ایوان

خواب دیدن اینکه در ایوان هستید بیانگر باز بودن شما در مورد یک موقعیت خاص است

خواب دیدن اینکه درهای پاسو باز است، به پذیرنده بودن ذهن شما اشاره دارد. اگر آنها بسته هستند بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، آغوش باز ندارید. درهای پاسیو نمادی از ادغام حالت ذهنی و روحی شماست


باغ

دیدن باغ میوه یا سبزیجات در خوابتان بیانگر این است که سخت کوشی و پشتکار شما، در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. شما نیاز دارید که مهارت جدیدی را کشت کرده ترویج کنید یا رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید

دیدن باغ گل در خوابتان بیانگر آرامش، آسایش، عشق و سعادت خانواده است. شما نیاز به پرورش بیشتر دارید

دیدن باغ کم پشت، پر از علف هرزه، بیانگر این است که شما نیاز های روحانی تان را نادیده گرفته ای و به مسائل زندگی تان تسلط ندارید.

خواب دیدن باغ های استوایی بیانگر این است که شما به دنبال گرمی و راحتی هستید


بالکن

خواب دیدن اینکه شما در بالکن هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. شما به دنبال جایگاه بالاتر و پرستیژ هستید. این ممکن است به این معنی باشد که شما پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. اگر بالکن تمیز باشد، بیانگر این است که دیگران از پایین به شما نگاه می کنند(شما از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید). اگر بالکن کهنه باشد، بیانگر این است که تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر این است که بالکن می تواند نمایانگر دمدمی مزاجی شما در یک موقعیت باشد. شما حس می کنید که تکه تکه شده اید و نمیتوانید تصمیم بگیرید


پرچین: حصار

دیدن پرچین در خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکن است در مسیر شما قرار داشته باشد. شما ممکن است در ابراز خودتان احساس محدود بودن یا خفگی کنید. آیا شما در یک موقعیت یا یک رابطه احساس محصور شدن یا خفگی می کنید؟ تعبیر دیگر این است که پرچین نمادی از این است که نیاز به حریم خصوصی دارید. شما تلاش می کنید که باقی جهان را خفه کنید. اگر سوراخی در پرچین وجود دارد، سوراخ، به عنوان تشویقی برای این است که می توانید بر هر مانعی که در مسیرتان قرار دارد غلبه کنید و آن را فتح کنید(تسخیر کنید). ممکن است به این معنی باشد که حریم شخصی تان را در معرض خطر قرار می دهید

خواب دیدن اینکه شما از بالای یک پرچین بالا می روید بیانگر موفقیت است. اگر شما از پرچین بالا روید، پس بیانگر این است که به تمایلات خود، از راهی که خیلی قانونی نیست، می رسید. اگر شما خواب ببینید که شما روی پرچین هستید، خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیانگر این است که شما در مورد چیزی تصمیم نگرفته اید

خواب دیدن اینکه شما یک پرچین می سازید بیانگر این است که شما یک فونداسیون سفت و سخت برای موفقیت می سازید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما چیزی را بلاک می کنید یا خودتان را ساکت می کنید

خواب دیدن اینکه شما از پرچین می افتید بیانگر این است که شما در مسیر پروژه ای هستید که درگیرش هستید و در ذهن دارید

دیدن پرچین در آب نمادی از مانع احساسی است که اطراف شما ساخته می شود. شما می ترسید که احساس واقعی تان را نشان دهید و نمیخواهید به مردم اجازه دهید که وارد شوند(از ارتباط خوشتان نمیاید). شرایط پرچین، مشابه حالت احساسی شماست


پله

خواب دیدن اینکه شما از پله ها بالا می روید بیانگر این است که به سطح بالاتری از درک و شعور دست میابید. شما در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. خواب مشابه مواد و افکاری است که به سطح می رسد و ابراز می شود

خواب دیدن اینکه شما از پله ها پایین میایید بیانگر افکار سرکوب شده ی شماست. شما در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به موانعی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. اگر شما از پایین رفتن از پله می ترسید، پس به این معنی است که می ترسید با احساسات وافکار سرکوب شده تان روبرو شوید. چیزی از گذشته تان است که تاییدش نمی کنید؟

خواب دیدن اینکه شما روی پله ها لیز می خورید بیانگر این است که در پیگیری تلاشتان، اعتماد به نفس یا عقیده ی راسخ ندارید. اگر شما در بالا رفتن لیز بخورید، بیانگر این است که در سفر مواجهه و عمیق شدن در ضمیر ناخودآگاهتان، زیادی سریع حرکت می کنید. شما ممکن است کاملا آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا افکار سرکوب شده نباشید.

دیدن پلکان مارپیچ بیانگر رشد و یا تولد دوباره است.


پله برقی

دیدن یک پله برقی در خوابتان بیانگر این است که بین سطوح مختلف آگاهی حرکت می کنید. اگر شما با پله برقی بالا می روید، بیانگر این است که با مسائل عاطفی مواجه می شوید و مقابله می کنید. شما در جهت یک سفر معنوی پیش می رود و به خوبی و راحتی پیش رفت می کنید. اگر از پله برقی پایین می رود، به معنای سرکوب و نزول به درون ناخودآگاهتان است. احتمالا یک عقب نشینی را تجربه می کنید.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی پله برقی ای که پایین میاید را بالا می روید (در جهت عکس حرکت پله برقی حرکت می کنید) بیانگر این است که شما با احساسات تان به شیوه ای موثر رو برو نمی شوید. شاید شما می ترسید که خود را در معرض آسیب پذیری قرار دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما کار و تلاش زیادی صرف چیزی می کنید که ارزش ندارد. شما انرژی خود را سر پیگیری های بی نتیجه هدر می دهید


پله فرار

دیدن یا استفاده ازین پله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از یک موقعیت مضر جدا کنید. شما نیاز دارید که به خودتان فضا دهید


پلکان: راه پله

دیدنش در خوابتان نمادی از تغییر و تحول است

خواب دیدن یک پلکان نصفه یا اینکه یک سری پله هایش نیست، بیانگر این است که تلاش می کنید به مرحله یا فاز بعدی بروید بدون اینکه مراحل ضروری را تمام کنید. شما تلاش می کنید که میانبر بزنید


پنجره

دیدن پنجره در خوابتان بیانگر امید های روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره خانه تاریک باشد،   بیانگر از دست دادن ادراک و یا نشاط است

خواب دیدن اینکه از پنجره به بیرون نگاه می کنید بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید شما به تصمیمی فکر می کنید. یا خواب به شما می گوید که نیاز دارید وارد دنیایی بزرگتر شوید و زندگی را تجربه کنید. اهمیت چیزهایی که می بینید وقتی که از پنجره به بیرون نگاه می کنید را در نظر گیرید. اگر از پنجره به درون نگاه می کنید، بیانگر این است که شما جست و جوی روحی می کنید و به درون خودتان نگاه می کنید. زمان درون گرایی رسیده است. دیدن صورت دیگری در پنجره در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و فیزیکی حس جدا بودن دارید. احساس درون آن صورت را در نظر گیرید

دیدن پنجره بسته در خوابتان بیانگر ترک شدن و رها سازی است

دیدن پنجره در هم شکسته د رخوابتان بیانگر دیدگاه و چشم انداز ی آسیب دیده و ضربه خورده است. همچنین به حالت آسیب پذیری اشاره دارد

خواب دیدن اینکه پنجره شکسته را درست می کنید یا با سالمش جایگزین می کنید بیانگر این است که دیدگاهتان را به زندگی دوباره ارزیابی میکنید. شما یک نگاه جدید به چیزها بدست می آورید

دیدن پنجره های رنگی در خوابتان بیانگر نیاز به حریم شخصی است. شما جنبه هایی از خودتان را پنهان نگه می دارید. می خواهید که ابهام باقی گذارید

خواب دیدن اینکه پنجره می شویید بیانگر این است که در مورد یک موضوع به شفافیت نیاز دارید. چیزی هست که واضح و روشن نیست

خواب دیدن اینکه شما از یک پنجره وارد یا خارج می شوید بیانگر این است که درگیر فعالیتی مخفی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما فرصت های خود را خلق می کنید. باعث می شوید چیزها اتفاق افتد به جای اینکه منتظر باشید تا خودشان اتفاق افتند. اگر در خوابتان از یک پنجره می افتید یا هل داده می شوید، به این معنی است که مشتاق نیستید با یک برنامه پیش روید. شاید حس می کنید که در انجام چیزی که واقعا نمی خواهید انجام دهید تحت فشارید. دیدگاه شما با دیگری در تضاد است

شنیدن اینکه کسی به پنجره می زند به این معنی است که شما فرصت های خوب زیادی پیش روی خود خواهید داشت. چیزهای زیادی هست که در آینده ای نزدیک انتظارش را می کشید

دیدن کسی که شیشه را می شوید در خوابتان بیانگر توانایی شما برای روشن کردن یک موقعیت، دید ایجاد کردن در مورد یک مساله است


پنجره سقفی

دیدن یا نصب پنجره سقفی در خوابتان بیانگر روشنگری است. شما از منبعی بالاتر، راهنمایی دریافت می کنید. خواب روی ارتباط و اتصال شما با معنویت تاکید دارد


توالت

دیدن توالت در خوابتان نمادی از آزاد سازی احساسات است. شما نیاز دارید که در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. دیدن توالت در خوابتان ممکن است تجلی فیزیکی در مورد یک مثانه ی پر باشد. خواب تلاش می کند که شما را از خواب بلند کند و به دستشویی بفرستد. اگر توالت را تمیز می کنید، به این معنی است که شروع می کنید به ریختن دیوار خارجی و برداشتن موانع.

دیدن توالتی که در خوابتان گرفته است، بیانگر این است که شما احساساتتان را نگه می دارید و حفظ می کنید. احساساتتان مدت زیادی در قید و بند بوده و شما هم اکنون نیاز دارید که احساسات منفی را رها کنید

خواب  دیدن توالتی که پرشده یا اب گرفته است بیانگر تمایل شما به ابراز کامل احساساتتان است.


حصار: پرچین

دیدن پرچین در خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکن است در مسیر شما قرار داشته باشد. شما ممکن است در ابراز خودتان احساس محدود بودن یا خفگی کنید. آیا شما در یک موقعیت یا یک رابطه احساس محصور شدن یا خفگی می کنید؟ تعبیر دیگر این است که پرچین نمادی از این است که نیاز به حریم خصوصی دارید. شما تلاش می کنید که باقی جهان را خفه کنید. اگر سوراخی در پرچین وجود دارد، سوراخ، به عنوان تشویقی برای این است که می توانید بر هر مانعی که در مسیرتان قرار دارد غلبه کنید و آن را فتح کنید(تسخیر کنید). ممکن است به این معنی باشد که حریم شخصی تان را در معرض خطر قرار می دهید

خواب دیدن اینکه شما از بالای یک پرچین بالا می روید بیانگر موفقیت است. اگر شما از پرچین بالا روید، پس بیانگر این است که به تمایلات خود، از راهی که خیلی قانونی نیست، می رسید. اگر شما خواب ببینید که شما روی پرچین هستید، خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیانگر این است که شما در مورد چیزی تصمیم نگرفته اید

خواب دیدن اینکه شما یک پرچین می سازید بیانگر این است که شما یک فونداسیون سفت و سخت برای موفقیت می سازید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما چیزی را بلاک می کنید یا خودتان را ساکت می کنید

خواب دیدن اینکه شما از پرچین می افتید بیانگر این است که شما در مسیر پروژه ای هستید که درگیرش هستید و در ذهن دارید

دیدن پرچین در آب نمادی از مانع احساسی است که اطراف شما ساخته می شود. شما می ترسید که احساس واقعی تان را نشان دهید و نمیخواهید به مردم اجازه دهید که وارد شوند(از ارتباط خوشتان نمیاید). شرایط پرچین، مشابه حالت احساسی شماست


حمام

خواب دیدن اینکه شما در حمام هستید، به امیال غریزی شما مربوط می شود. شما ممکن است که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و نیاز دارید که خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر این است که حمام سمبلی از خلوص و پاکسازی روح و روان شما است. شما نیاز دارید که خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.

خواب دیدن اینکه شما به خاطر شخصی از جنس مخالف در حمام هستید به این معنی است که در حال شکستن مرزهاتان هستید.  شما در موقعیت هایی از خط قرمز ها عبور کرده اید.


حیاط

دیدن حیاط ترو تمیز و شسته بازتابی از توانایی شما برای نگه داشتن و سازمان دادن جنبه های زندگی خارجی تان، مثل کار و فعالیت های اجتماعی تان است

دیدن حیاط شلوغ بیانگر جنبه های زندگی تان است که از کنترل خارج شده است

بویژه دیدن حیاط جلویی شما بیانگر چیزی است که انتخاب می کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هر چیزی که در حیاط است را در نظر بگیرید. برای مثال اگر یک توپ در حیاط جلویی است، ممکن است به این معنی باشد که شما می خواهید دیگران بعد بازیگوش شما را بدانند


حیاط پشتی

خواب دیدن اینکه شما در حیاط پشتی هستید بیانگر خاطرات کودکی یا ضمیر ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن حیاط پشتی بیانگر راز هایی است که مخفی می کنید. برخی از جنبه های زندگی تان است که می خواهید مخفی نگه دارید، جلوی چشم دیگران نباشد. خواب، بیانگر جنبه هایی از زندگی تان است که ندیده می گیرید. به عبارت دیگر، تا زمانی که چیزی برای شما اتفاق نیفتاده یا در خانه ی شما رخ نداده است، مطرح نیست. شرایط حیاط، سمبلی ازین است که چقدر خوب، جنبه هایی از زندگی تان را حفظ کرده متعادل می کنید


در

خواب دیدن در این مورد که از یک در وارد می شوید بیانگر فرصت های جدیدی است که در مقابل شما است. شما وارد یک مرحله ی جدید از زندگی تان می شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می روید. بویژه دری که به بیرون باز می شود بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید در حالی که دری که به درون باز می شود، بیانگر تمایل شما برای اکتشاف درون و کشف خود است

دیدن یک در باز در خوابتان نمادی از پذیرش و اشتیاق شما برای قبول ایده ها/مفاهیم جدید است. بویژه دیدن نوری پشت در، بیانگر این است که شما به سمت روشنگری/معنویت بزرگتر حرکت می کنید

خواب دیدن اینکه در بسته است یا قفل است بیانگر فرصت هایی است که رد شده است و در دسترس شما نیست یا اینکه از دست رفته است. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت شما را گرفته است. نمادی از پایان یک مرحله یا پروژه است. بویژه اگر شما خارج در قفل شده هستید، پس بیانگر این است که شما تمایلات ضد اجتماعی دارید. اگر شما داخل در قفل شده هستید، پس بیانگر درس های سخت و ناگواری است که نیاز است یاد گرفته شود

خواب دیدن اینکه در را قفل می کنید بیانگر این است که رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شما شک دارید که به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساساتتان را به آنها نشان دهید. بیانگر ترس است بیانگر این است که ارزش خود را کم می دانید. اگر کسی در را توی صورت شما بکوبد، پس بیانگر این است که حس می کنید خفه شده اید یا یک عملکردتان یا خودتان، نادیده گرفته شده اید

دیدن در چرخان مثل درهای ورودی هتل ها یا بانک ها در خوابتان بیانگر این است که دقیقا دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی روید. ممکن است حس کنید که فرصت ها و انتخاب هاتان، پایانی مرگ بار دارد

دیدن در قلعه در خوابتان بیانگر این است که یک فرصت سودآور و/یا بزرگ را از دست داده اید، خصوصا اگر  خارج از در قلعه می ایستید. اگر  درون در قلعه هستید پس به این معنی است که اجازه داده اید که موفقیت و نفستان، شما را از دیگران جدا کند

خواب دیدن در قرمز هم به خشم هم احساسات شدید اشاره دارد که نیاز دارید درون خودتان سرکوبشان کنید و خفه نگهشان دارید. اگر شما در قرمز را باز کنید، پس به این معنی است که شما با احساسات ناراحتی درون روانتان روبرو می شوید


در پشتی

دیدن در پشتی در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمی سخت تر جست و جو کنید تا پاسخ مساله تان را بیابید. برخی اوقات، راه حل ممکن است واضح نباشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید میانبر هایی برای انجام کارها بیابید


دستشویی

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دستشویی را پیدا کنید یا اینکه شما در پیدا کردن دستشویی مشکل دارید، بیانگر این است که شما در رها کردن و بیان احساسات خود مشکل دارید. شما مانع از احساسات درست خود در مورد چیزی می شوید(جلوی احساساتتان را میگیرید)


دستشویی عمومی

خواب دیدن اینکه شما در دستشویی عمومی هستید بدون اینکه درو دیواری باشد یا در شرایطی اجابت مزاج می کنید که آدم های زیادی اطراف شما هستند، بیانگر این است که شما ازینکه حریم خصوصی کافی مخصوص به خود را داشته باشید، نا امید می شوید. شما همیشه دیگران و رفع نیاز هاشان را ارجح تر از خود و نیاز هاتان می دانید. در نتیجه، شما حس این را ندارید که حریم خصوصی دارید یا فضای مخصوص به خود را دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با این مساله مشکل دارید که احساسات قبلی تان را رها کنید. شما می ترسید که اگر این احساسات را رها کنید، پس دیگران که اطراف شما هستند، شما را قضاوت خواهند کرد و به نقد خواهند گذاشت


دستمال توالت

دیدن یا استفاده از دستمال توالت در خوابتان بیانگر عواقب بعدی آزاد سازی احساسی است. شما آماده اید که از انفجار احساسی تان شفا یابید. اگر خواب دستمال توالت مشکی ببینید، به این معنی است که احساسات حقیقی تان را انکار می کنید


دود کش

دیدن دودکش در خوابتان بیانگر گرمی، سنت و ارزش های خانوادگی است.

خواب دیدن اینکه دود کش را رفت و روب می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید که ناامیدی هاتان را کنار گذارید و راه خیلی چیز ها را باز کنید. شما نیاز دارید که همه ی جنبه های منفی را رها کنید و/یا گناهی را که درون خودتان حس می کنید، رها کنید(خود را گناهکار و مقصر ندانید)


دیوار

دیدن دیوار در خوابتان بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفتتان را می گیرد. تعبیر دیگر این است که دیوار بیانگر این است که شما خیلی به عادات و شیوه ی فکری قدیمی تان خو گرفته اید. حس می کنید گیر کرده اید. اگر خواب خون روی دیوار ببینید، یک نوع هشدار است. موقعیتی است که نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید

خواب دیدن اینکه از روی یک دیوار می پرید بیانگر این است که قادرید با موانع سخت روبرو شوید و موانع را با موفقیت و به راحتی دور بزنید

خواب دیدن اینکه یک دیوار را خراب می کنید یا می شکنید بیانگر این است که موانع را می شکنید و بر محدودیت هاتان غلبه می کنید. به این معنی است که شما تمایل به ازادی و استقلال دارید. اگر یک دیوار فرو ریخته را ببینید، بیانگر این است که شما بر مسائلتان غلبه می کنید و بر موانع فائق میایید

خواب دیدن اینکه دیوار می سازید، به یک رابطه بد یا زخمی از کودکی اشاره دارد. شما تلاش می کنید که دیگران را دور نگه دارید، از ترس اینکه دوباره آسیب ببینند. تعبیر دیگر این است که محدودیت هاتان را قبول کرده اید

خواب دیدن اینکه پشت یک دیوار قائم می شوید بیانگر این است که شما از پذیرفتن ارتباطاتتان شرم دارید.

خواب دیدن اینکه شما به دیوار ضربه می زنید یا شلیک می کنید به این معنی است که نیاز دارید به معنای واقعی کلمه، این دیوار هایی که اطرافتان ساخته اید را در هم ریزید. شما نیاز دارید که ماجراجویی کنید و کشف کنید

خواب دیدن اینکه یک خانه دیواری ندارد بیانگر نبود حریم شخصی(حریم خصوصی) است. شما حس می کنید که هر کسی در کار شما فضولی می کند.


راهرو

راه رفتن در یک راهرو در خوابتان، بیانگر یک مرحله گذار و تحول از کشف خود است. این مساله، نشانه ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت های فیزیکی، فرصت های جدید و معابر ذهنی در زندگی تان است.

اگر شما در یک راهروی طولانی راه می روید، پس بیانگر این است که از تلاش کردن برای فرار از یک موقعیت تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، نا امید هستید. شما نیاز دارید که خودتان را از این تکرار رها کنید. تعبیر دیگر این است که، این خواب نمادی از انتخاب ها و گزینه هایی است که در دسترس شماست. شما چیزهای زیادی دارید که باید در نظر گیرید


زیرشیروانی

دیدن زیر شیروانی در خواب بیانگر خاطرات نهان یا افکار سرکوب شده ای است که در حال آزاد شدن هستند. سمبلی از ذهن، معنویت(روحیه) و ارتباط شما با خود برترتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر مشکلات زندگی شماست که ممکن است مانع ازین شود که شما به اهداف و آرمان هاتان برسید. بهرحال بعد از یک دوره کشمکش طولانی، شما بر این مشکلات غلبه خواهید کرد

دیدن یک اتاق زیر شیروانی شلوغ در خوابتان، نشانه ای برای سازماندهی ذهن و افکارتان است. شاید شما نیاز دارید خودتان را از شر گذشته خلاص کنید و احساسات گذشته تان را که شما را عقب نگه می دارند رها کنید


سرداب

خواب دیدن اینکه شما در یک زیرزمین هستید سمبلی از ضمیر ناخودآگاه شما و غریزه ی شماست. ظاهر سرداب، بیانگر حالت ضمیر ناخود آگاه شما و سطح رضایت مندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایلات حیوانی و نیاز های اولیه است. خواب ممکن است استعاره ای از خفت یا خوار شدن باشد. آیا شما حس می کنید که پست و بی ارزش شده اید؟

خواب دیدن اینکه زیر زمین، بی نظم و کثیف است، بیانگر برخی سردرگمی هاست که نیاز به مرتب کردنشان دارید. اینها چیزهایی است که گوشه ی ذهنتان گذاشته اید یا یک گوشه ذخیره کرده اید، چونکه نمیدانید با آنها چه کنید یا زمان این را ندارید که بهشان رسیدگی کنید. ممکن است بیانگر خطاها و کم و کاستی ها باشد


سقف

دیدن سقف بیرونی خانه در خوابتان بیانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید.

دیدن سقف بین طبقات یا سقف از داخل در خوابتان نمادی از مانعی بین دو حالت خودآگاه است. شما از خودآگاه، ذهن و باورهاتان حمایت کرده یا پناهشان می دهید. خواب، مروری ازین است که چگونه خودتان را میبینید و فکر می کنید چه کسی هستید

خواب دیدن اینکه شما در بالای سقف هستید نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است. اگر از سقف بیفتید، بیانگر این است که بنیان  سفت و سخت و جای پای محکم در موقعیت پیشرفته ی خود ندارید. اگر شما خواب ببینید که پشت بام ها دارد سقوط می کند و شما ازین پشت بام به پشت بام دیگر می پرید، بیانگر این است که وقتی به سوی اهدافتان پیش می روید، هیچ برگشتی ندارید (پل های پشت سرتان خراب می شود). شما نیاز دارید که به پیشرفت ادامه دهید. اگر شما در خواب دارید سقف را تعمیر می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید اهدافتان را بالاتر برید و بینش هاتان را بالاتر قرار دهید

خواب دیدن اینکه سقف نشت می کند بیانگر حواس پرتی، نارضایتی و اثرات ناخواسته در زندگی تان است. اطلاعاتی جدید به آرامی خودش را به شما نشان می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی، افکار و نظراتش را به شما تحمیل می کند و به زور داخل می شود

خواب دیدن اینکه سقف پایین می ریزد بیانگر این است که ایده آل های بالای شما، روی سرتان خراب می شود. شاید شما نیاز دارید که در مورد انتظارات یا اهداف بالایی که برای خود وضع کرده اید مجدد فکر کنید


طبقات ساختمان/خانه

دیدن طبقه در خوابتان بیانگر سیستم حمایتی شما و حس امنیت شماست. شما یک فونداسیون و جای پای محکم دارید که می توانید به آن وابسته باشید(تکیه کنید). طبقه در خوابتان ممکن است نمادی از بخش(قسمتی از) بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما باشد.

خواب دیدن در مورد طبقات ساختمان بیانگر سطح درک، آگاهی یا موفقیت شماست. طبقات بالاتر بیانگر دستاورد های بالاتر است. اگر شما در طبقات پایین تر هستید، به نگرش های قدیمی تر و بنیادی تر، ضمیر ناخودآگاه و/یا مسائل جنسی اشاره دارد. بیانگر شکست است. اهمیت شماره طبقه و نوع ساختمان که طبقات در آن است، را در نظر گیرید


قلعه

دیدن قلعه در خواب بیانگر پاداش، افتخار، شناخت و ستایش دستاورد هاتان است. شما مقدر کرده اید که به جایگاه قدرت و ارزش و پرستیژ برسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید از مسائل روزمره ی زندگی فرار کنید

خواب دیدن اینکه شما در قلعه زندگی می کنید بیانگر نیاز مبرم شما به امنیت و حمایت تا نقطه ایست که ممکن است خودتان را از دیگران ایزوله کنید. شاید خواب موازی با یک موقعیت بیداری باشد که شما خودتان را در حالت دفاعی قرار می دهید

دیدن در قلعه در خوابتان بیانگر این است که شما یک فرصت بزرگ و/یا سودآور را از دست داده اید، خصوصا اگر شما بیرون در قلعه ایستاده اید. اگر شما داخل در قلعه ایستاده اید، به این معنی است که شما اجازه می دهید موفقیت و من خودتان، شما را از دیگران جدا کند(خود را برتر و جدا از دیگران می بینید)


کلبه

دیدن کلبه در خوابتان بیانگر صلح، راحتی و ارامش است. شما ترجیح می دهید که زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. کلبه ممکن است نمایانگر حس دگرگونی در مورد واقعیت است و ممکن است به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که ممکن است در خانه تان با آن درگیر باشید. شما نیاز دارید که مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید


کمد

خواب دیدن اینکه شما یک کمد را باز می کنید، بیانگر این است که شما حقیقت نهفته یا رازی را نمایش می دهید

خواب دیدن اینکه شما یک کمد را می بندید یا چیزی را ته کمد می گذارید، بیانگر این است که چیزی است که تلاش می کنید پنهانش کنید. شما از رویارویی با مساله یا مشکلی، خودداری می کنید


کمد لباس

دیدن یک کمد لباس در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که مخفی می کنید. ممکن است به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. شما نیاز دارید که این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان هم دور بیندازید هم دخیل کنید

خواب دیدن اینکه شما در کمد لباس پنهان می شوید بیانگر این است که تلاش می کنید از خودتان در مقابل صدمه دیدن، چه احساسی حتی فیزیکی، حفاظت کنید. شما می ترسید که به دیگران اجازه دهید که خود واقعی شما را بشناسند

موقعیت نامطلوب به بهترین شکل استفاده کنید


گاراژ

خواب دیدن اینکه شما در گاراژ هستید بیانگر یک دوره عدم فعالیت و تنبلی در زندگی تان است. شما حس می کنید که در بدست آوردن اهدافتان، جهت یا راهنمایی ندارید

خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را در گاراژ می برید بیانگر امنیت و ثباتی است که در نتیجه دستاورد ها و تلاش هاتان است

خواب دیدن اینکه شما در گاراژ را باز می کنید بیانگر این است که شما در مورد یک موضوع، تصمیمی گرفته اید. شما در موردمسیری که می خواهید پی بگیرید تا به فرصت ها و اهدافتان برسید، تصمیم گرفته اید. از طرف دیگر، اگر شما در گاراژ را می بندید، بیانگر این است که شما اهدافتان را به خاطر افراد دور و برتان کنار می گذارید.

خواب دیدن اینکه یک خانواده بی خانمان در گاراژ شما زندگی می کنند بیانگر چیزی است که در زندگی تان کم است. شاید شما در مسیر اشتباه قدم گذاشته اید. مسیر فعلی شما، شما را راضی نمی سازد، اهدافتان را برآورده نمی کند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید زیرک تر باشید و از یک موقعیت نامطلوب به بهترین شکل استفاده کنید


گلخانه

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در گلخانه هستید بیانگر تحول است. شما تغییراتی را در زندگی تان تجربه می کنید که بیشترشان در نتیجه ی کارهای خودتان است. بیانگر این است که شما ممکن است خیلی کنترل می کنید. شما می خواهید چیزها به شیوه ی شما انجام شود، اما در این فرآیند، ممکن است خود را ایزوله کنید


نشیمن: اتاق نشیمن

خواب دیدن اینکه شما در اتاق نشیمن هستید بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران نشان می دهید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. بیانگر باور های اولیه تان در مورد خودتان است و اینکه که هستید. تعبیر دیگر این است که اتاق نشیمن بیانگر ازادی و فضای مخصوص شماست. اتاق نشیمن نمادی از محدوده ی بین خود شخصی شما و خود عمومی شماست. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد بیانگر جنبه های مختلف زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید