تعبیر خواب غزال

غزال

دیدن غزال در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.

مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد سه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!