غزال

دیدن غزال در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید