دستور زبان

خواب دیدن اینکه دستور زبان می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید