تعبیر خواب دفترچه

دفترچه

دیدن دفترچه یا دفترچه یادداشت در خوابتان بیانگر چیزهایی است که نیاز دارید دنبال کنید و بر آن تسلط داشته باشید. ممکن است بیانگر احساسات و مسائلی باشد که نیاز دارید در ساعات بیداری تان از آن چشم پوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید
مطالب مشابه  تعبیر خواب مدرسه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!