مخمل

خواب دیدن اینکه شما مخمل می پوشید بیانگر تمایز و افتخار است. بیانگر حساسیت و احساسات شماست خواب دیدن اینکه شلوار مخمل می پوشید بیانگر بعد احساسی شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید