تعبیر خواب برنج

برنج

دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. خواب دیدن اینکه شما برنج می خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است خواب دیدن اینکه برنج می پزید بیانگر مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد
مطالب مشابه  تعبیر خواب مارچوبه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!