تعبیر خواب روده

روده

دیدن روده در خوابتان بیانگر دلسوزی است. تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جربزه ی شما باشد

مطالب مشابه  تعبیر خواب فرزند پسر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!