روده

دیدن روده در خوابتان بیانگر دلسوزی است. تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جربزه ی شما باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید