تعبیر خواب روپوش آزمایشگاه

روپوش آزمایشگاه

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت را تمیز و استرلیزه کنید. شاید شما حتی تلاش می کنید که آن را بپوشانید(سرپوش گذارید)
مطالب مشابه  تعبیر خواب دسر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!