روپوش آزمایشگاه

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت را تمیز و استرلیزه کنید. شاید شما حتی تلاش می کنید که آن را بپوشانید(سرپوش گذارید)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید