تعبیر خواب چوپان

چوپان

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب گل کلم
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!