چوپان

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید