دبیرستان

خواب دیدن در مورد دبیرستان به یک سری اکیپ و دوستی هایی اشاره دارد که وقتی که در دبیرستان بودید درست می کردید. چه درس های معنوی ای شما یاد گرفته اید؟ خواب ممکن است به شما می گوید که نیاز دارید شروع کنید برای دنیای واقعی آماده شوید. خواب دیدن اینکه شما مجبورید دبیرستان را بار دیگر بگذرانید، بیانگر این است که شما در مورد دستاورد ها و اهدافی که کسب کرده اید شک دارید. شما حس می کنید که ممکن است پاسخگوی انتظارات دیگران نیستید. خواب ممکن است به خاطر این باشد که موقعیتی اخیر نگرانی ها و نا امنی های کهنه ی شما را بیدار کرده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید