تعبیر خواب دستکش بوکس

دستکش بوکس

دیدن دستکش بوکس در خواب، بیانگر یک موقعیت مشکل یا حتی خشونت بار است که شما تلاش می کنید بهترین خود را رو کنید تا در آن موفق شده یا بر ان غلبه کنید
مطالب مشابه  تعبیر خواب پسر خوانده(پسر ناتنی)
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!