ماهیچه

دیدن ماهیچه در خوابتان نمادی از قدرت و نیروست. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را توسعه دهید و فرد با اعتماد به نفس و قوی تری شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید