همسایه

خواب دیدن اینکه همسایه خوبی دارید بیانگر لذت و آرامش در خانه است. اگر شما خواب یک همسایه عصبانی یا غیر صمیمی را ببینید، بیانگر اختلاف و نا امیدی است. مساله ی بیداری ای بین شما و همسایه تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند به معنی جابه جایی خانه تان باشد. شاید شما به تغییر منظره و چشم انداز نیاز دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید