تعبیر خواب همسایه

همسایه

خواب دیدن اینکه همسایه خوبی دارید بیانگر لذت و آرامش در خانه است. اگر شما خواب یک همسایه عصبانی یا غیر صمیمی را ببینید، بیانگر اختلاف و نا امیدی است. مساله ی بیداری ای بین شما و همسایه تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند به معنی جابه جایی خانه تان باشد. شاید شما به تغییر منظره و چشم انداز نیاز دارید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب تکلیف خانه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!