تعبیر خواب یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه

یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه

خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می دهید(مسیری که در آن پیش می روید) یا اینکه چه حسی دارید را درک نمی کند خواب دیدن فرار از پروشگاه انعکاسی ازین است که تمایل دارید از محدوده یا قوانین خاصی فرار کنید. شما تلاش می کنید که جایگاه خود را در جهان کشف کنید
مطالب مشابه  تعبیر خواب فک
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!