یتیم

دیدن یک یتیم در خوابتان بیانگر ترس از رها سازی است. شما حس تنهایی و رد شدن می کنید خواب دیدن اینکه شما یک یتیم هستید بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید مستقل تر باشید و خودکفا باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که عشق زیادی دارید که به دیگران بدهید. خودتان را دست کم نگیرید(ارزان نفروشید)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید