تعبیر خواب پلیور

پلیور: ژاکت بافتنی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از گرمی و عشق است. شما ارتباط قوی با خانواده و خانه تان دارید. تعبیر دیگر این است که پلیور بیانگر بی گناهی، نابالغی و یا افکار ساده لوحانه است خواب دیدن اینکه شما یک پلیور می بافید نمادی از خلاقیت شماست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید صبر را تمرین کنید
مطالب مشابه  تعبیر خواب برنامه زمانی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!