پروفسور: استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید