تعبیر خواب پروفسور

پروفسور: استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت
مطالب مشابه  تعبیر خواب فرد مشهور
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!