پناهنده

خواب دیدن اینکه شما پناهنده هستید، به احساس رد شدن توسط جامعه اشاره دارد. شما از نظر احساسی، احساس ایزوله بودن می کنید و اینکه به هیچ جا تعلق ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید از موقعیت یا مساله ای فرار کنید به جای اینکه با آن روبرو شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید