تعبیر خواب خویشاوند،فامیل

خویشاوند، فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد هشتاد
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!