خیاط

دیدن خیاط در خوابتان بیانگر توانایی و خلاقیت شماست. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز دارید کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی متناسب  و اندازه باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید