تعبیر خواب کرگدن

کرگدن

دیدن کرگدن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به سمت اهدافتان یورش برید. هرگز به چیزی نه نگویید یا اجازه ندهید که هیچ مانعی شما را از مقصدتان منحرف کند. شما نیاز دارید که تهاجمی تر باشید


مطالب مشابه  تعبیر خواب گوشت
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!