کوسه

دیدن کوسه در خوابتان بیانگر حس خشم، خصومت و شدت است. شما یک دوره ی احساسی سخت و طولانی را در دست دارید و ممکن است یک تهدید عاطفی برای خودتان یا دیگران باشد. شاید شما با فردیت و استقلالتان در کشمکش هستید خصوصا در جنبه ای از رابطه تان. تعبیر دیگر این است که کوسه بیانگر فردی در زندگی تان است که حریص و بی پرواست. این فرد به دنبال خواسته ش است بدون توجه به رفاه حال و حساسیت دیگران(فقط به خود فکر می کند). کوسه ممکن است جنبه ای از شخصیت شما با این ویژگی ها باشد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید