دامن

خواب دیدن اینکه دامن می پوشید بیانگر سیگنال ها و پیام های مخفی است که می رسانید یا ارسال می کنید. همچنین نمادی از زنانگی شماست. اگر شما مرد هستید و خواب میبینید دامن می پوشید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های احساسی شخصیت خود را تایید کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید