پله

خواب دیدن اینکه شما از پله ها بالا می روید بیانگر این است که به سطح بالاتری از درک و شعور دست میابید. شما در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. خواب مشابه مواد و افکاری است که به سطح می رسد و ابراز می شود خواب دیدن اینکه شما از پله ها پایین میایید بیانگر افکار سرکوب شده ی شماست. شما در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به موانعی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. اگر شما از پایین رفتن از پله می ترسید، پس به این معنی است که می ترسید با احساسات وافکار سرکوب شده تان روبرو شوید. چیزی از گذشته تان است که تاییدش نمی کنید؟ خواب دیدن اینکه شما روی پله ها لیز می خورید بیانگر این است که در پیگیری تلاشتان، اعتماد به نفس یا عقیده ی راسخ ندارید. اگر شما در بالا رفتن لیز بخورید، بیانگر این است که در سفر مواجهه و عمیق شدن در ضمیر ناخودآگاهتان، زیادی سریع حرکت می کنید. شما ممکن است کاملا آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا افکار سرکوب شده نباشید. دیدن پلکان مارپیچ بیانگر رشد و یا تولد دوباره است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید