ساپورت: شلوار چسبان

پوشیدن ساپورت در خوابتان بیانگر این است که شما انعطاف پذیر هستید و تغییر پذیر هستید. شما می توانید موقعیت های مختلف را منطبق کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید