مسافر

خواب دیدن اینکه شما مسافر هستید بیانگر این است که شما در کنترل زندگی تان نیستید(شما زندگی تان را در کنترل ندارید). شما به دیگران اجازه می دهید که برایتان تصمیم بگیرند. دیدن مسافران دیگر در خوابتان بیانگر این است که انرژی زیادی را صرف راضی کردن دیگران می کنید. شاید حس می کنید که دیگران مثل زالو خون شما را مکیده اند و از شما سو استفاده کرده اند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید