تعبیر خواب مسافر چاق

مسافر قاچاق

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مسافر قاچاق هستید بیانگر این است که درگیر فعالیتی پنهانی هستید. همچنین ممکن است به نبود احساس تعلق در شما اشاره داشته باشد.
مطالب مشابه  تعبیر خواب کت بارانی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!