تعبیر خواب بز کوهی

بزکوهی

دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

مطالب مشابه  تعبیر خواب بچه ها
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!