تعبیرخواب گربه

تعبیرخواب گربه، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. تعبیرخواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد.

تعبیرخواب گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای و ملوس بودن باشد، یا کسی که خرابکار است باشد. اگر شما گربه ای بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است.

تعبیرخواب اینکه نمی توانید گربه تان را پیدا کنید، بیانگر روحیه مستقل شماست. شما نیاز دارید که به خودتان اجازه دهید آزاد باشید و به کسی یا چیزی اجازه ندهید که جلوی شما را بگیرد.

تعبیرخواب اینکه گربه شما را گاز می گیرد، نماد انرژی زنانه ای است که همه اش در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است. بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد. ممکن است ابراز ترس یا نا امیدی کنید، خصوصا وقتی که چیزی طبق برنامه پیش نمی رود.

تعبیرخواب اینکه زندگی یک گربه را نجات می دهید، بیانگر این است که استقلال و قدرتتان را باز میابید.

تعبیرخواب اینکه گربه شما را چنگ می اندازد، بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید.

اگر یک گربه ی سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است.

تعبیرخواب گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

تعبیرخواب گربه هایی که در خوابتان بازی می کنند به ماهیت شاد و خرم شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که جنبه ی بازیگوش خودتان را نشان دهید.

دیدن یا سوار شدن بر یک ماشین که شبیه گربه است، به روحیه آزاد و مستقل شما اشاره دارد. اگر یک ماشین که شبیه گربه است به شما بخورد، بیانگر این است که مانع اهداف کسی می شوید یا به آنها اجازه نمی دهید که خود واقعی شان باشند.

تعبیرخواب گربه بدون بدن یا هر کدام از پاها، نمادی از استقلال محدود شده است. شما به اشتباه فکر می کنید که آزادی انجام هرچه می خواهید را دارید.

تعبیرخواب دو گربه ی مشابه این است که نیاز دارید توجه به نیاز های خودتان و نیاز های دیگران متعادل کنید. شما نیاز دارید که به خاطر داشته باشید باید مراقب خودتان باشید و همیشه نگران دیگران نباشید.

تعبیرخواب اینکه چشم گربه دارید، بیانگر این است که قادر به پیدا کردن راهتان در تاریکی هستید، قادرید راهتان را طی یک مشکل سخت پیدا کنید. قادرید که جنبه ی روشن و مثبت یک موقعیت منفی را ببینید. تعبیر دیگر این است که صاف و یک دست(ماهر) یا موذی هستید.

تعبیرخواب اینکه گربه چشمان آبی براق دارد، بیانگر این است که نیاز دارید به چیزی از چشم انداز متفاوت و دیگری بنگرید. خواب ممکن است به معنی روشنفکری ناگهانی باشد که ممکن است احساس ترس یا نگرانی بیاورد. شما از حقیقت گریزانید.

برای دیدن تعبیرخواب بقیه حیوانات اینجا را ببیند.

برای دیدن تعبیرخواب سگ اینجا را ببینید.

برای دیدن تعبیرخواب اسب اینجا را ببینید.

گربه سیاه

تعبیرخواب گربه سیاه در بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان، احساس ترس می کنید. ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید. بویژه اگر گربه سیاه، گاز بگیرد، چنگ بزند یا به شما حمله کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید. شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید. از روبرو شدن با موقعیت نهراسید.

گربه: بچه گربه

تعبیرخواب بچه گربه بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بیگناهی و خلوص است.

تعبیرخواب اینکه یک بچه گربه را در خوابتان می کشید بیانگر این است که در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. حس نا امیدی در این رابطه می کنید.

خواب دیدن اینکه بچه گربه به یک سگ کوچولو بدل می شود بیانگر تحول در زندگی شخصی تان است. شما ازینکه فقط به خودتان فکر کنید دست برداشته و مراقب کس دیگر هم هستید. شما به دنبال همراهی و همکاری هستید.

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان (بزرگراه) نجات می دهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید.

برای مطالعه درباره یک سری خواب های بسیار رایج اینجا را ببیند. این صفحه شامل تعبیرخواب های زیر است:

تعبیرخواب مرگ

تعبیرخواب مار

تعبیرخواب سقوط

تعبیرخواب دندان

تعبیرخواب برهنگی

تعبیرخواب پرواز

تعبیرخواب امتحان

تعبیرخواب تعقیب شدن

تعبیرخواب خیانت

برای دیدن تعبیرخواب هر نمادی که در خوابتان دیدید به فرهنگ الفبایی کامل ما مراجعه کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید