خواب تکرار شونده

چرا خواب های تکرار شونده می بینیم؟

بیشتر خوابها دارای پیغام هایی هستند که می خواهند چیزی در مورد خودتان به شما بیاموزند. با این حال، به محض اینکه بیدار میشوید تا سراغ کارهای همیشگی روزانه تان بروید، تمایل دارید که سریعا هرچه درموردش خواب دیدید را فراموش کنید. پیغام خواب های تکراری ممکن است خیلی مهم و/یا قدرتمند باشند که نشود ازشان فرار کرد. تکرار مکرر این خوابها، شما را مجبور می کند تا به خواب توجه کنید و با آن روبرو شوید. به شدت تلاش می کند که به شما چیزی بگوید. این خوابها معمولا، از نظر محتوی، ترسناک یا وحشتناک (کابوس) هستند و این به شما کمک می کند که متوجه شان شوید و به آنها توجه کنید.

خواب های تکرار شونده کاملا رایج هستند و بعد از یک موقعیت خاص در زندگی رخ می دهد، مرحله (فاز) گذار در زندگی یا یک مساله که دوباره و دوباره به سراغتان میاید. این خواب ها ممکن است روزانه، هفته ای یک بار، یا یک بار در ماه تکرار شود. هرچه بیشتر تکرار شود، تغییر کمی در خود محتوی خواب صورت می گیرد. این خواب ها ممکن است نقطه ضعف شخصی، ترس یا ناتوانی شما برای مواجه شدن با چیزی در زندگی تان – گذشته یا حال را تاکید کند.

الگوهای تکرار شونده در خوابتان، نشانگر چیزی است که ارزشمند ترین اطلاعات را در مورد خودتان دارد. ممکن است به یک درگیری، موقعیت یا موضوعی در زندگی بیداریتان اشاره کند که حل نشده یا آرام نگرفته باقی مانده است. برخی از پیغام های اساسی فوری در ضمیر ناخودآگاهتان، تمایل دارند که درک شوند(فهمیده شوند) و از شما می خواهند که درکشان کنید.

غلبه بر خواب های تکرار شونده

در زیر برخی نکات را می بینیم که به شما کمک می کند که به خواب های تکرار شونده تان غلبه کنید.

  1. برای شروع به درک خواب تکراری شونده تان، شما باید مشتاقانه تغییر را بپذیرید یا وارد پروسه تحول شوید.
  2. شما نیاز دارید که به درون خودتان نگاه کنید و با هرچه که ممکن است پیدا کنید روبرو شوید، مهم نیست که چقدر ممکن است سخت باشد.
  3. سعی کنید به عنوان یه شخص سوم به به خواب نگاه کنید. موضوعات احساسی را کنار بگذارید تا به عمق نمادین خواب برسید. برخی اوقات، سیستم دفاعی شما المان های مزاحم و بسیار ناراحت کننده ای در خواب شما قرار می دهد تا با برخورد با آنها شما نتوانید به عمق معنای خوابتان برسید. 
  4. هر زمان و هر موقع که خوابی تکراری می بینید، آن را با جزئیات کامل بنویسید. نگاه کنید و ببینید در این ورژن چه تغییراتی نسبت به خواب قبلی اتفاق افتاده. این تغییرات، خیلی مهم هستند و بیانگر این است که شما یک مرحله به درک اینکه چرا خواب تکرار می شود، نزدیک می شوید.
  5. توجه کنید و ببینید وقتی که این خواب های تکراری را می بینید، چه چیزی که در زندگی بیداری تان در حال رخ دادن است. ممکن است بتوانید الگویی برای آن پیدا کنید.
  6. صبور باشید. دلسرد نشوید اگر این خواب ها هنوز حتی بعد ازینکه شما فکر می کردید که درکشان کرده اید، دوباره تکرار می شوند.
  7. یاد بگیرید که خودتان را به طور کامل و به طور حقیقی، بپذیرید.

وقتی که شما پیام خواب تکرار شونده را کشف کنید، این خوابها تغییر خواهند کرد یا همه با هم ناپدید می شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید