آدم و حوا

دیدن آدم و حوا در خوابتان، بیانگر این است که شما، جنبه ی مردانه ی خودتان را (اگر زن هستید) یا جنبه ی زنانه ی خودتان را (اگر مرد هستید) ندیده می گیرید. آدم و حوا، سمبل کلاسیک زنانگی و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر یک رخداد در زندگی تان است که باعث خواهد شد که امید و شانس موفقیت را از دست دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید