مچ پا

خواب دیدن در مورد مچ پا بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و جهتی در زندگی تان هستید. از خودتان بپرسید که به کدام سمت میخواهید بروید

پیچ خوردن مچ پا در خواب بیانگر این است که شما موانع و مشکلاتی را در مسیر پیشرفتتان تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه مچ پایتان ورم کرده است، بیانگر این است که شما در مسیر اشتباه پیش میروید. تعبیر دیگر این است که خواب به شما می گوید که انقد روی پایتان نایستید و کمی به خودتان استراحت دهید! شما خیلی به خودتان فشار میاورید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید