بالکن

خواب دیدن اینکه شما در بالکن هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. شما به دنبال جایگاه بالاتر و پرستیژ هستید. این ممکن است به این معنی باشد که شما پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. اگر بالکن تمیز باشد، بیانگر این است که دیگران از پایین به شما نگاه می کنند(شما از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید). اگر بالکن کهنه باشد، بیانگر این است که تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر این است که بالکن می تواند نمایانگر دمدمی مزاجی شما در یک موقعیت باشد. شما حس می کنید که تکه تکه شده اید و نمیتوانید تصمیم بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید