تعبیر خواب بژ

بژ

بژ بیانگر اصول اولیه، ضروریات و شکل ساده است. ممکن است همچنین بیانگر این باشد که نسبت به یک مساله هیچ جناحی ندارید یا بی طرف هستید
مطالب مشابه  تعبیر خواب میوه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!