تعبیر خواب گربه ماهی

گربه ماهی

دیدن گربه ماهی در خوابتان سمبلی از کسی است که ممکن است آنگونه که هست ظاهر نشود(نقش بازی کند). خود واقعی شان ممکن است آشکار نباشد یا فورا ظاهر نشود

مطالب مشابه  تعبیر خواب مایو
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!