تعبیرخواب سگ

تعبیرخواب سگ

تعبیرخواب سگ نمادی از شهود، بینش، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. تعبیرخواب سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد.

تعبیر دیگر این است که سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و/یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

تعبیرخواب اینکه سگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید. یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است.

تعبیرخواب اینکه کسی توسط یک سگ گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید. آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

تعبیرخواب سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

برای دیدن تعبیرخواب بقیه حیوانات اینجا را ببیند.

برای دیدن تعبیرخواب سگ اینجا را ببینید.

برای دیدن تعبیرخواب اسب اینجا را ببینید.

تعبیرخواب اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید.

تعبیرخواب سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست.

خواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است. گویا در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید.

تعبیرخواب اینکه یک سگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید (یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید.

تعبیرخواب اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید کاری انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.

تعبیرخواب زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است.

تعبیرخواب دیدن دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد. حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند.

تعبیرخواب اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.

تعبیرخواب اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است.

تعبیرخواب اینکه یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید.

تعبیرخواب اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید، بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید. یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد ازتان سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد. شاید آنها خیلی به شما وابسته اند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.

تعبیرخواب سگ به رنگ سیاه نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده. شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.

تعبیرخواب اینکه روی یک سگ پا می گذارید بیانگر این است که دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید.

تعبیرخواب اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

تعبیرخواب اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد.

تعبیرخواب سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.

گفته ها و شنیده هایتان در مورد لغت سگ است در نظر بگیرید.

تعبیرخواب اینکه سگ شما تلاش می کند که بهتان تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.

تعبیرخواب خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید.

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.

تعبیرخواب سگ شکاری

تعبیرخواب سگ شکاری این است که شما در کار بقیه دخالت می کنید. چیزی یا کسی ممکن است پاپی شما شود. شما قادر نخواهید بود تا زمانی که با این مساله یا فرد روبرو شوید، از آن فرار کنید.

برای مطالعه درباره یک سری خواب های بسیار رایج اینجا را ببیند. این صفحه شامل تعبیرخواب های زیر است:

تعبیرخواب مرگ

تعبیرخواب مار

تعبیرخواب سقوط

تعبیرخواب دندان

تعبیرخواب برهنگی

تعبیرخواب پرواز

تعبیرخواب امتحان

تعبیرخواب تعقیب شدن

تعبیرخواب خیانت

برای دیدن تعبیرخواب هر نمادی که در خوابتان دیدید به فرهنگ الفبایی کامل ما مراجعه کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید