نشیمن: اتاق نشیمن

خواب دیدن اینکه شما در اتاق نشیمن هستید بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران نشان می دهید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. بیانگر باور های اولیه تان در مورد خودتان است و اینکه که هستید. تعبیر دیگر این است که اتاق نشیمن بیانگر ازادی و فضای مخصوص شماست. اتاق نشیمن نمادی از محدوده ی بین خود شخصی شما و خود عمومی شماست. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد بیانگر جنبه های مختلف زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید