تعبیر خواب اتاق نشیمن

نشیمن: اتاق نشیمن

خواب دیدن اینکه شما در اتاق نشیمن هستید بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران نشان می دهید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. بیانگر باور های اولیه تان در مورد خودتان است و اینکه که هستید. تعبیر دیگر این است که اتاق نشیمن بیانگر ازادی و فضای مخصوص شماست. اتاق نشیمن نمادی از محدوده ی بین خود شخصی شما و خود عمومی شماست. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد بیانگر جنبه های مختلف زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده است
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد پنجاه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!