هیتلر

دیدن هیتلر در خوابتان نمادی از ظلم و ستم، ترس، دستکاری قدرت و کنترل محض است. خواب می تواند به واسطه ی موقعیتی باشد که شما حس بی یاور بودن می کنید یا اینکه کسی هست که روی شما کنترل شدید دارد یا به شما این احساس را می دهد که بی ارزش هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید