همسر (شوهر)

دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید خواب دیدن اینکه شما شوهر دارید(اما در زندگی بیدار یتان ندارید)، نمادی از یک نوع رابطه و/یا تعهد است. برخی اوقات شوهر خیالی شما بیانگر ویژگی های پدرتان است که شما به این شکل نمایش دادید یا جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست خواب دیدن اینکه شوهر شما، دندان ندارد یا دندان مصنوعی گذاشته بیانگر این است که او در مورد یک مساله صادق نیست. شاید او چیزی را مخفی می کند خواب دیدن اینکه شما به دنبال شوهر هستید بیانگر این است که حس می کنید او همیشه برای شما حاضر نیست. شما احساس می کنید که جدا افتاده اید و فراموش شده اید، هم از نظر احساسی هم فیزیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید