هفت

عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد 7 ممکن است به 7 گناه مرگبار اشاره کند، 7 روز هفته یا 7 چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که 7 بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید