فرض كنيد يك پازل هزار تكه را جلوي شما بريزند روي ميز بدون آنكه تصوير نهايي را نشانتان دهند. هر تكه آن به تنهايي بي معناست. مجموعه بهم ريخته قطعات هم چيزي را نشان نميدهد. درست كردن چنين پازلي سخت به نظر مى رسد، نه؟

رمزگشايي خوابي كه ديشب ديده ايد هم همين طور است. لازم است برايش زمان بگذاريد. هر نماد و هر قطعه پازل بهم ريخته خواب را برداريد. خوب نگاهش كنيد، تحليلش كنيد و سعي كنيد جاي حدودي اش را پيدا كنيد. قطعات را دانه دانه رمزگشايي كنيد و سرجايشان بگذاريد. كم كم تصوير اصلي شكل مي گيرد و مفهوم پيدا مى كند.

.

در روانشناسي يونگ تكنيكي هست كه در آن رويا را با يك درام مقايسه كرده و آن را تحت يك ساختار سه قسمتي بررسي مي كنيم.

اول مقدمه كه شرح كلي و نام بردن مشكل است. دوم تغيير ناگهاني كه بالا پايين هاي داستان هستند و در آخر راه حل پاياني و يا گاهي فاجعه نهايي.

براي روشن شدن مفهوم رويا هميشه مي توانيم از اين تكنيك استفاده كنيم. جمله اول رويا عموما صحنه آرايي ست و شخصيت هاي اصلي را معرفي مي كند. مثلا يك رويا ممكن است اين گونه آغاز شود: “من در خانه دوران كودكي ام هستم به همراه دوستم” حالا بايد از خودتان راجع به اين خانه سوال بپرسيد خانه كودكي تان به چه شكل بوده؟ درباره آن چه احساسي داريد؟ آيا آن جا خوشحال بوديد؟ چندسال در آن خانه زندگي كرديد؟ و بعد راجع به دوستتان سوال مي پرسيد. دوستتان چه شخصيتي دارد؟ در دوران كودكي تان چه نقشي داشت؟ آها! او آدم بسيار كسل كننده اي بود اما همه شيطنت هاي كودكي تان را با او انجام داديد. حالا بايد اين روابط را كنار هم بگذاريد “من از نظر رواني هنوز در دوران كودكي ام به سر مي برم و با بخشي از روانم هستم كه اغلب كسل كننده است اما گاهي هم شيطنت مي كند”


حالا كه اين ترجمه را داريد بايد ربط رويا با زندگي روزمره تان را پيدا كنيد. چگونه با خانه دوران كودكي تان مرتبط مي شويد؟ در كجاي زندگي فعلي تان هنوز مانند يك بچه رفتار مي كنيد؟…

زمانی که خوابتان را روی کاغذ آورده اید، زمان آن رسیده که آن را به اجزای کوچک تفکیک کنید

  1. کاراکتر های خوابتان را شناسایی کنید. از خودتان بپرسید که این افراد که هستند و چه ویژگی هایی برای شما دارند. اغلب، مردم در خوابتان، بیانگر جنبه هایی از خودتان هستند. دیدن مادرتان در خواب، ممکن است نمایانگر ویژگی های مادرانه خودتان باشد. ممکن است به این معنی باشد که ویژگی های خاصی که در مادرتان میبینید، در خودتان هم میبینید. توجه و مطالعه ی طرح اصلی کارل یونگ یا زمینه های خواب حالت خواب دیدن، درک شما را از کاراکتر های خوابتان بیشتر می کند
  2. از خودتان بپرسید که چرا در این زمان خاص، این خواب را میبینید. خوابتان را به موقعیتی در زندگی بیداری تان ارتباط دهید و از حوادث و موقعیت های روزمره تان، نشانه هایی بیابید که چرا ممکن است این خواب را ببینید
  3. حالت یا احساس کلی خواب چیست؟ این که چه احساسی در مورد خواب دارید، در مورد معنای خواب مهم است
  4. تلاش کنید که خواب را دوباره نمایش دهید و نقش کاراکتر ها و اشیا مختلف را بگیرید. دیالوگی با جسم در خواب برقرار کنید و اینکه چه احساسی به هم دارید را بیان کنید
  5. هر کلمه ای که باور دارید یک نماد است را دورش خط بکشید و روی آن تاکید کنید. از خودتان بپرسید که این کلمه چه معنایی برای شما دارد. از بخش فرهنگ لغات رویا در سایت ما کمک بگیرید تا شما را در تعبیر بهتر راهنمایی کند. برخی اوقات نگاه کردن به معنای آن نماد، به شما کمک می کند تا واضح تر معنای خواب خود را ببینید. در واقع هیچ فرهنگ لغات و کتاب تعبیر خوابی نمی تواند معنای دقیق خواب را به شما بگوید اما کمک خواهد کرد تا فکرتان در مورد آن نماد را، هدایت کند.
  6. لیست خودتان را از نماد ها و تصاویر خواب شخصی درست کنید و اینکه چه معنایی برای شخص شما دارند. در نهایت، شما ممکن است شروع کرده، تصاویر تکراری ببینید. در عین حال یادتان باشد که هرچه شما بزرگ می شوید، تغییر می کنید و متحول می شوید، معنای نماد های شخصی تان هم می تواند تغییر کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید