تعبیر خواب سبز آبی

سبزابی

بیانگر قابل اعتماد بودن، سرسپردگی و شفاست. بیانگر یک راهنمای معنوی و یک معلم است
مطالب مشابه  تعبیر خواب خوانده
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!